HN 9_THCS Long Giang_Chủ đề 1

Môn học: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối lớp: Khối 9
Chủ đề: I. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN NGHỀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC
Giáo viên:
1 sao từ 1 lượt đánh giá.
Rất tốt (5 sao)
0
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
0
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
1