HN 10_NCT_chủ-đề-EM-THÍCH-NGHỀ-GÌ

Môn học: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối lớp: Khối 10
Chủ đề: I. EM THÍCH NGHỀ GÌ?
Giáo viên:
4 sao từ 2 lượt đánh giá.
Rất tốt (5 sao)
1
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
1
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
0