HN11- CD 1- GTVT và Địa chất

Môn học: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối lớp: Khối 11
Chủ đề: I. TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ ĐỊA CHẤT
Giáo viên:
Rất tốt (5 sao)
0
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
0
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
0