NGLL 9_THCS Lê Tín Đôn_Tháng 9

Môn học: Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối lớp: Khối 9
Chủ đề: I. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG
Giáo viên:
1 sao từ 1 lượt đánh giá.
Rất tốt (5 sao)
0
Tốt (4 sao)
0
Bình thường (3 sao)
0
Kém (2 sao)
0
Rất kém (1 sao)
1